Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrēšanas noteikumi

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrēšanas noteikumi

Composition Composition shape Composition shape Composition shape
PersonasNosacījumiReģistrēšanās noteikumi
LV nodokļu maksātājsAr PVN apliekamo preču piegāde, sniegto pakalpojumu kopējā vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 40000 EURSekojošā mēneša 15 datums, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis
 ES iegādāto preču vērtība, bez PVN, gadā pārsniedz 10000 EURSekojošā mēneša 15 datums, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis

ES dalībvalsts nodokļa maksātājs

Iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi

Pirms darījumu veikšanas

 Iekšzemē sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.

Pirms darījumu veikšanas

 

Veic preču tālpārdošanas darījumu un preces tiek saņemtas Latvijā, un šo preču kopsumma (bez PVN) gadā sasniedz vai pārsniedz 35000 EUR (10000EUR)

30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas

 

Piegādā preces nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, un šīs preces iekšzemē montē vai uzstāda.

Pirms darījumu veikšanas

 

Iekšzemē nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, piegādā preces, kurām LR piemēro akcīzes nodokli.

Pirms darījumu veikšanas

Trešās valsts nodokļa maksātājs

Iekšzemē veic ar PVN apliekamus darījumus un ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.Pirms darījumu veikšanas
Jebkura personaSniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.

Pirms pakalpojuma sniegšanas

 

Veic saimniecisko darbību un saņem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu, no cita ES dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē.

Pirms pakalpojuma sniegšanas

Pievienotās vērtības nodokļa likums 19.pants.

Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi

(1) Ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta, ja šajā likumā nav noteikts citādi, ir:

1) pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;

2) pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;

3) pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

(2) Ja pakalpojums tiek sniegts personai, kas nav nodokļa maksātājs, pakalpojuma sniegšanas vieta, ja šajā likumā nav noteikts citādi, ir:

1) pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;

2) pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts no pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;

3) pakalpojuma sniedzēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma sniedzējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.