Iekšējās Kontroles Sistēmas (IKS) izveides konsultācijas grāmatvežiem

Iekšējās Kontroles Sistēmas (IKS) izveides konsultācijas grāmatvežiem

Lai nodrošinātu drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu’’ (NILLTPFN) un “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu” (Sankcijas), ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojuma sniedzējam ir pienākums novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī ievērot noteiktās nacionālas un starptautiskās sankcijas.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape

Ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja uzdevumi:

Ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja uzdevumi:

  • Nodrošināt regulāru visu darbinieku apmācību par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jautājumiem un sankciju ievērošanu, kā arī jānodrošina, ka darbinieki ir sapratuši apmācībās sniegto informāciju.
  • Izveidot uz riska izvērtēšanu balstītu pieeju, lai veiktu klientu izpēti un padziļinātu klientu izpēti, tostarp jebkuru darījuma attiecību pastāvīgu uzraudzību.
  • Izstrādāt politiku un procedūras, kas attiecas uz klientu izpēti, pastāvīgu uzraudzību, iekšējo ziņošanu un dokumentu glabāšanu.
  • Veikt NILLTPFN risku novērtējuma pārskatīšanu un aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos gados.
  • Izvērtēt IKS darbības efektivitāti ne retāk kā reizi 18 mēnešos, aktualizējot IKS, politikas, procedūras un instrukcijas.

Piedāvājam palīdzību izstrādāt vai pilnveidot esošo Iekšējās Kontroles Sistēmu ārpakalpojumu grāmatvežiem.

Esam daudz laika veltījuši, lai izskatītu atbilstošo likumdošanu un izveidotu pielāgotu IKS uzņēmumā, tā aizsargājot savu uzņēmumu no riskiem, kas var rasties saistībā ar NILLTPFN un Sankcijas likumiem..

Esam  arī ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumus sniedzējs, tāpēc mums vieglāk saprast grāmatvežu specifiku un izstrādāt tādu sistēmu, kas gan palīdz grāmatvedim, gan nepagrūtina klientu.

Pieteikt pakalpojumu

Lūdzu aizpildiet, norādot atbilstošo pakalpojumu, uzrakstot arī savus komentārus.

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies, nosūtot individuālu piedāvājumu vai lai precizētu informāciju piedāvājuma izveidei.

    Izmaksu precizēšana:

    Sadarbības jautājumi: