Nodokļu sistēma

Nodokļu sistēma

Valsts nodokļu politikas principi

Nodokļu politika ir pasākumu kopums tās pamatā ir nodokļu aplikšanas principi.

 • Finanšu principi – nodokļu ieņēmumu pietiekamība un elastība;
 • Tautsaimniecības principi -nodokļu aplikšanas avota izvēle, nodokļu veidu kombinācija
 • Ētiskie jeb taisnīguma principi -nodokļu iekasēšanas vispārīgums un vienmērīgums;
 • Administratīvie tehniskie (nodokļu vadības) principi – nodokļu noteiktība, samaksas ērtība un iekasēšanas izmaksu optimizēšana.

Nodokļa elementi :

 • Nodokļu maksātāji jeb nodokļu subjekti.
 • Nodokļa objekts jeb bāze.
 • Likmes.
 • Atlaides un atvieglojumi.
 • Taksācijas periods.
 • Maksāšanas kārtība.

Nodoklis ir:

 • Bezatlīdzibas maksājums.
 • Obligāts maksājums naudā.
 • Obligāts maksājums budžetā.
 • Valsts nodevas ir samaksas par konkrētiem pakalpojumiem, darbībām.
Composition Composition shape Composition shape Composition shape

1. TIEŠIE NODOKĻI

1.2.Īpašuma nodokļiNekustamā īpašuma nodoklis1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
Transportlīdzekļu nodokļiTransportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
2.2.Ienākumu nodokļi  Iedzīvotāju ienākumu nodoklis20% ienākumi līdz 20 004 euro 23% ienākumi 20 004 - 62800 euro 31% virs 62800 euro
Mikrouzņēmumu nodoklisar 01.01.22 kļūst par UIN maksātāju
Uzņēmumu ienākumu nodoklis  20%  no sadalītās peļņas 20%  no izdevumiem, kas ir pielīdzināti nosacīti sadalītai peļņai UIN ieturēšana maks. nerezidentiem: -vadības un konsultatīviem pak. – 20% -NĪ atsavināšana – 3% -NĪ izīrēšana vai iznomāšana – 5% -maks. ofšoru uzņēmumiem  - 20% , izņemot preču piegāde uz ES un EEZ publisko vērtspapīru pārdošana
Dāvinājuma un mantojuma nodokļiNav ieviests

2. NETIEŠIE NODOKĻI

2.1.Universālie patēriņaPVN21% - standarta likme samazināta likme - 12%, 5%, 0%.
2.2.Speciālie patēriņaAkcīzes nodokļiAkcīzes preces: alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, to aizstājējprodukti, naftas produkti, dabasgāze, kafija, bezalkoholiskie dzērieni
2.3. Muitas nodokļiIevedmuitas nodokļi Importa /Eksporta  maksājumi Izvedmuitas nodokļi 

3. SOCIĀLIE NODOKĻI  - Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

VSAOI - ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā Obligāto iemaksu likme -34,09 %, no kuras  23,59 % maksā darba devējs un 10,50 % – darba ņēmējs. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī - 1500 eiro. Maksimālais apmērs  gadā - 62 800 eiro Obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa  25% objekts.

4.SPECIĀLI  NODOKĻU REŽĪMI

Latvijā pastāv sekojošas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un brīvostas: Liepājas SEZ ; Rēzeknes SEZ ;  Rīgas brīvosta;Ventspils brīvosta;  Latgales SEZ

Site logoSite logo