Atpakaļ uz visām ziņām

Attaisnoto izdevumu iesniegšana VID, izmantojot mobilo lietotni

Jau no 1.marta iedzīvotāji, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, var iesniegt gada ienākuma deklarācijas, lai atgūtu no valsts pārmaksāto IIN par attaisnotiem izdevumiem. Attaisnoto izdevumu dokumentu iesniegšanai VID, ērtībām iesakām izmantot mobilo lietotni "Attaisnotie izdevumi", kas ļauj saglābāt dokumentus: čekus, kvītis. Lietotnē ievadītie dokumenti tiek pievienoti gada deklarācijai, t.i., nav vairs jāskenē un jāievada dati par attaisnotiem izdevumiem, lai iesniegtu Gada deklarāciju.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape