Atpakaļ uz visām ziņām

Kas ir grāmatvedība?

Grāmatvedība ir process, kura laikā pārskatāmā veidā dokumentē un apkopo visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus, kā arī mantiskā stāvokļa izmaiņas. Valstī noteiktajā kārtībā ziņas par uzņēmuma darbību un darījumiem tiek sniegtas uzraugošajām iestādēm, visbiežāk Valsts ieņēmumu dienestam.

Grāmatvedības kārtošana Latvijā noris saskaņā ar Grāmatvedības likumu un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Pati svarīgākā grāmatvedības funkcija ir reģistrēt uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja izdevumus un ieņēmumus. Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek pievērsta iegūto līdzekļu izcelsmes atspoguļošanai.

Grāmatvedības reģistros ierakstus izdara, pamatojoties uz saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem, nodrošinot, ka tie ir precīzi un sistemātiski sakārtoti. Tas ir svarīgi, lai varētu nodrošināt veikto ierakstu pārbaudi un izsekojamību. Pareizi kārtota grāmatvedība ļauj gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma naudas plūsmu un finansiālo stāvokli.

Latvijā visi ieraksti grāmatvedības reģistros ir jāveic latviešu valodā, taču papildus tai var lietot arī citu valodu.

Grāmatvedības reģistrus var kārtot divos veidos:

  • Vienkāršā ieraksta sistēma jeb kases princips. Pieļaujama individuālajiem komersantiem u.c. saimnieciskās darbības veicējiem, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecībām, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un to apvienībām, kā arī reliģiskajām organizācijām, pie nosacījuma, ka to apgrozījums nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus. Kārtojot grāmatvedības reģistru vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumus uzskaita pēc kases principa, t.i. reģistrē ieņēmumus tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus, kad tie ir veikti.  
  • Divkāršā ieraksta sistēma darbojas pēc uzkrājuma principa, kas paredz katra darījuma reģistrēšanu neatkarīgi no tā vai rēķins ir apmaksāts. Viena un tā pati summa tiek ierakstīta grāmatvedības kontu debetā un kredītā. Divkāršā ieraksta sistēmu lieto sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības. Lai arī šī sistēma ir sarežģītāka, tā ļauj vieglāk kontrolēt darījumus, kā arī kontrolēt ienākošās un izejošās naudas izcelsmi.

Par grāmatvedības kārtošanu un zaudējumiem, kas, pārkāpjot Grāmatvedības likuma prasības, radušies uzņēmumam, valstij, pašvaldībai vai trešajai pusei atbild uzņēmuma vadītājs.

Atkarībā no uzņēmuma lieluma, uzņēmēji var kārtot grāmatvedību paši, pieņemt darbā štata grāmatvedi vai nolīgt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju. Izvēloties pēdējo variantu, ir jāņem vērā, ka no 2023. gada 1. jūlija ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus var sniegt tikai tie grāmatveži, kuri ir saņēmuši VID licenci.

Uzņēmumiem, kuriem ir vajadzīgs profesionāls un pieredzējis grāmatvedis, Birojs BBP grāmatvedības pakalpojumi ir labs risinājums. Gadiem strādājot šajā jomā, esam ieguvuši pieredzi visdažādākajās nozarēs. Jauniem uzņēmumiem varam piedāvāt īpaši izdevīgus nosacījumus, kā arī atbalstu uzņēmuma reģistrācijā un grāmatvedības konsultācijas.  

Composition Composition shape Composition shape Composition shape