Atpakaļ uz visām ziņām

Nodokļu izmaiņas 2024.gadā

  1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN): 1)Minimālā alga mēnesī: 700 EUR, iepriekš 620EUR. Neapliekamais minimums (NM) - nemainās, 500EUR, diferencēts, ienākumi, no kuriem  nepiemēro NM 1800 EUR/mēnesī. Minimālā alga būvniecībā nodarbinātajiem: 930EUR vai 5,57 EUR/h. Līdz 31.12.24 pārejas periods var saglabāt līdzšinējo algu 780EUR vai 4,67 EUR/h. 2)Darba devēja apmaksātā mācību maksa - neapliekams ienākums. 3)Veselības apdrošināšanas prēmija palielināta no 426,86 EUR līdz 750EUR, saglabājas noteikums, ka apdrošināšanas prēmijas summa nevar pārsniegt 10% no  bruto darba samaksas taksācijas gadā. 4)Attālinātā darba kompensācija palielināta līdz 40EUR mēnesī, ievērojot papildus nosacījumus.
  2. Mikrouzņēmuma nodoklis (MN): 1)Viena likme - 25%, vienkāršota nodokļa aprēķināšana un maksāšanas kārtība. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji varēs piemēros diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām, ja gūst arī ar IIN apliekamos ienākumus. 2)Autoratlīdzību saņēmējiem pagarināts termiņš līdz 31.12.24 par nereģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējiem, neatkarīgi no ieņēmumiem izmaksātājs ietur 25%.
  3. Sociālā apdrošināšana (VSAOI): Persona, kas saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma, veic minimālās obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanā 10% apmērā no starpības līdz obligāto iemaksu objekta minimālam apmēram.
  4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN): 1)No 01.06.23 reprezentatīva automobiļa vērtība palielināta no 50000EUR līdz 75000EUR, bez PVN. 2) Nepārtraukti lietota reprezentatīvo, kas ir vairāk par 60 mēnešiem, auto ekspluatācijas izdevumi attiecināmi uz saimnieciskiem izdevumiem.
  5. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): 1)PVN reģistrācijai slieksnis mainīts no 40000 uz 50000EUR., t.i., iekšzemes PVN maksātājiem ir tiesības nereģistrēties VID pvn nodokļa maksātāja reģistrā, ja veikto PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50000EUR. 2)PVN reprezentatīvām automašīnām, kas īpašumā virs 60 mēnešiem. 3)PVN likme svaigiem pārtikas produktiem : augļi, ogas, dārzeņi palielināta no 5 % uz 12%.
  6. Akcīzes nodoklis: Palielināta likme alkoholiskiem dzērieniem, bezalkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, dabasgāzei, atsevišķiem naftas produktiem.
  7. Resursu nodoklis. Jauns objekts: tekstilizstrādājumu: apģērbs, mājas tekstils, apģērbu aksesuāri, somas, apavi – nodokļa likme 0,50 euro par 1 kg, piemērojas no 01.07.2024. Iespēja ievērot brīvprātīgo izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu.
Composition Composition shape Composition shape Composition shape