Atpakaļ uz visām ziņām

Palielināta kompensācija par attālināto darbu līdz 40eur mēnesī

No 01.01.2024, saskaņā ar MK izskatītiem grozījumiem Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Likums par IIN) tiek palielināti kompensācijas par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu līdz 40 eur mēnesī. Likums par IIN nosaka, ka no aplikšanas ar nodokli atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 40 eiro (iepriekš 30eur). Lai doto izdevumi tiktu atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, jāievēro sekojoši nosacījumi:

1) vienošanās par attālināta darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai ar darba devēja rīkojumu un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē,

2) ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa;

3) ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmēri tiek noteikti proporcionāli slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs tiek veikts gan attālināti, gan darba vietā.

Šo regulējumu turpmāk paredzēts likumā ietvert kā patstāvīgu normu.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape