Atpakaļ uz visām ziņām

Starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas pienākums

Visām personām - gan privāto, gan publisko tiesību subjektiem saskaņā ar Starptautisko un

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās

t.sk. ES sankcijas, un nacionālās sankcijas.

Informāciju par sankciju subjektiem: fiziskām vai juridisku personām, kurām noteiktas

starptautiskās sankcijas, t.sk. ES sankcijas, vai nacionālās sankcijas publicēta

FID interneta resursā: https://sankcijas.fid.gov.lv/.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape