Atpakaļ uz visām ziņām

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa izmaiņas

No šī gada 1.jūnija tiek paaugstināts reprezentatīvo automobiļu slieksnis no 50 000 uz 75 000 EUR.
No šī gada 1.jūlija mainās Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) piemērošanas princips un likmes, kas tiek noteiktas atkarībā no transportlīdzekļa motora maksimālās jaudas kilovatos. UVTN par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu, maksā atbilstoši tā motora maksimālajai jaudai kilovatos (kW) šādā apmērā:

līdz 110 kW – 33 eur mēnesī,

no 111 kW līdz 130 kW – 0,30 eur par katru kW mēnesī,

no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 eur par katru kW mēnesī,

no 151 kW līdz 200 kW – 0,50 eur par katru kW mēnesī,

virs 200 kW – 0,70 eur par katru kW mēnesī.

UVTN summa par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, tiek palielināts uz 15 eur mēnesī.

UVTN summa par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā mehānisko dzinējspēku izmanto gan enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, kam nepieciešamo elektroenerģiju var iegūt, pieslēdzoties ārējam elektroenerģijas avotam, gan enerģiju no iekšdedzes motora  noteikts 25 eur mēnesī.

Pārējiem transportlīdzekļiem ir noteika UVTN likme 60 eur mēnesī.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape